Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Allrengöring Original Cream 500ml Cif

Allrengöring Original Cream 500ml Cif

Varumärke

Cif

Produktinformation

Innehåller: Natriumperkarbonat.Irriterar huden.Orsakar allvarlig ögonirritationFörvaras oåtkomligt för barn.Avbryt behandlingen om hudirritation uppstår. Sök läkare om irritationen kvarstår.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälpVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Allrengöring Original Cream 500ml Cif

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar