Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Allrengöring & Såpa
  5. Allrengöring Original 1,5l Ajax

Allrengöring Original 1,5l Ajax

Varumärke

Ajax

Produktinformation

Orsakar allvarliga ögonskador.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontakt-linser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkar-vård.

Allrengöring Original 1,5l Ajax

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar