Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Torrschampo Oparfymerad 80ml ICA

Torrschampo Oparfymerad 80ml ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

ICA Torrschampo Oparfymerad i praktisk resestorlek som är lätt att bära med sig i väskan. Fräschar upp håret mellan schamponeringarna och ger håret en fin volym och struktur. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C. Förvaras oåtkomligt för barn .

Torrschampo Oparfymerad 80ml ICA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar