Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Torrschampo Extra Fresh 200 ml Got2B Schwarzkopf

Torrschampo Extra Fresh 200 ml Got2B Schwarzkopf

Produktinformation

Got2b Torrschampo med fräsch citrusdoft som inte lämnar synliga vita rester i håret. H222 - Extremt brandfarlig aerosolH229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmningFörvaras oåtkomligt för barn.P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°FP210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjudenFörvaras mot direkt solljus.P251 - Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare

Torrschampo Extra Fresh 200 ml Got2B Schwarzkopf

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar