Startsida ica.se

Torrschampo Extra Fresh 200 ml Got2B Schwarzkopf

Produktinformation

Got2b Torrschampo med fräsch citrusdoft som inte lämnar synliga vita rester i håret. Extremt brandfarlig aerosolTryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Förvaras oåtkomligt för barn.Skyddas från solljus.Rökning förbjuden.Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

Torrschampo Extra Fresh 200 ml Got2B Schwarzkopf