Startsida ica.se

Tvättmedel Flytande Refill PF 800ml Miljömärkt ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

Återvinningsbar refillpåse flytande tvätt i ny storlek för den miljömedvetna kunden! Orsakar allvarlig ögonirritation.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälpFörvaras oåtkomligt för barn.Ha förpack-ningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Fortsätt att skölja. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Tvättmedel Flytande Refill PF 800ml Miljömärkt ICA Skona