Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Hårspray Adamant 300ml Proffs

Hårspray Adamant 300ml Proffs

Varumärke

Proffs

Produktinformation

PROFFS Adamant Hairspray är en 100% vegansk produkt men UV, fukt och föroreningsskydd. Den ger ditt hår en stark fixering med en formulering som inte sliter på håret i onödan. Produceras i Sverige. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50° C. Förvaras oåtkomligt för barn.

Hårspray Adamant 300ml Proffs

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar