Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Hårmousse Volume Repair 200ml Wella

Hårmousse Volume Repair 200ml Wella

Varumärke

Wella

Produktinformation

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosol.Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Skyddas från solljus.Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Övrig information

FörvaringFörvaras ej i direkt solljus

Hårmousse Volume Repair 200ml Wella

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar