Startsida ica.se

Hårspray Matte Hed Gas 101g Fudge

Varumärke

Fudge

Produktinformation

YDERST/EKSTREMT/EXTREMT BRANDFARLIG AEROSOL.Beholder/behållare under tryk: Kan sprænges ved opvarmning.SKYDDAS MODSOLLYS/SOLLJUS OG MÅ IKKE UDSÆTTES FOR TEMPERATURER OVER 50°C (122°F).Måikke opbevares/förvaras i nærheden af varme, varme overflader/ytor, gnister, åben/öppen ild ellerandre antændingskilder/antändningskällor – rygning/røyking/rökning forbudt/förbjudet.Må ikkesprayes på eller i nærheden af åben/öppen ild eller andre antændingskilder/ antändningskällor.Må ikke punkteres eller brændes, heller ikkeefter brug/användning.Opbevares/förvaras utilgængeligt for børn/barn.

Hårspray Matte Hed Gas 101g Fudge