Startsida ica.se

Torrschampo Happy 90s 200ml Batiste

Varumärke

Batiste

Produktinformation

Batiste torrschampon är det perfekta sättet för att omedelbart rengöra och fräscha upp håret mellan tvättar. Ekstremt/Extremt/Yderst brannfarlig/brandfarlig aerosol.Holdes vekk/borta fra varme/gnister/åpen flamme/ild/eld/varme overflater/ytor – røyking/rygning/rökning forbudt/förbjuden Ikke spray mot åpen flamme/ild/eld eller andre tennkilder/antændelseskilder/Forvaras åtskilt från antändningskällor Beholder under trykk/Tryckbehållare. Kan eksplodere ved oppvarming/upphettning Må ikke punktereseller brennes/brændes/brännas, selv/heller ikke/inte heller etter/efter bruk Beskytt/Skydda mot/mod sollys/solljus.Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn/över 50°C

Torrschampo Happy 90s 200ml Batiste