Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Torrschampo Happy 90s 200ml Batiste

Torrschampo Happy 90s 200ml Batiste

Varumärke

Batiste

Produktinformation

Batiste torrschampon är det perfekta sättet för att omedelbart rengöra och fräscha upp håret mellan tvättar. Ekstremt/Extremt/Yderst brannfarlig/brandfarlig aerosol.Holdes vekk/borta fra varme/gnister/åpen flamme/ild/eld/varme overflater/ytor – røyking/rygning/rökning forbudt/förbjuden Ikke spray mot åpen flamme/ild/eld eller andre tennkilder/antændelseskilder/Forvaras åtskilt från antändningskällor Beholder under trykk/Tryckbehållare. Kan eksplodere ved oppvarming/upphettning Må ikke punktereseller brennes/brændes/brännas, selv/heller ikke/inte heller etter/efter bruk Beskytt/Skydda mot/mod sollys/solljus.Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn/över 50°C

Torrschampo Happy 90s 200ml Batiste

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar