Startsida ica.se

Diskmaskinsrengöring 3-p ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

ICA Diskmaskinsrengöring används för en effektiv rengöring av diskmaskinen. Tar bort fett, kalk och dålig lukt. Orsakar allvarlig ögonirritationFörvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Diskmaskinsrengöring 3-p ICA