Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Diskmaskinsrengöring 3-p ICA

Diskmaskinsrengöring 3-p ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

ICA Diskmaskinsrengöring används för en effektiv rengöring av diskmaskinen. Tar bort fett, kalk och dålig lukt. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Diskmaskinsrengöring 3-p ICA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar