Startsida ica.se

Deodorant Spray Floral Fresh 150ml Palmolive

Varumärke

Palmolive

Produktinformation

Känn dig ren, fräsch och skyddad hela dagen med Palmolive Floral Fresh 48h antiperspirant. Med en naturligt uppfriskande blommig doft, och effektiv men ändå mild formula för känslig hud under armarna. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosolRökning förbjuden.Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.Skyddas från solljus.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Deodorant Spray Floral Fresh 150ml Palmolive