Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Deodorant Spray Floral Fresh 150ml Palmolive

Deodorant Spray Floral Fresh 150ml Palmolive

Varumärke

Palmolive

Produktinformation

Känn dig ren, fräsch och skyddad hela dagen med Palmolive Floral Fresh 48h antiperspirant. Med en naturligt uppfriskande blommig doft, och effektiv men ändå mild formula för känslig hud under armarna. Extremt brandfarlig aerosol.TRYCKBEHÅLLARE: Kan sprängas vid uppvärmning.Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Skyddas från solljus.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte utsättas för temperaturer över 50 °CFår inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Deodorant Spray Floral Fresh 150ml Palmolive

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar