Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Deodorant Spray Citrus Fresh 150ml Palmolive

Deodorant Spray Citrus Fresh 150ml Palmolive

Varumärke

Palmolive

Produktinformation

Känn dig ren, fräsch och skyddad hela dagen med Palmolive Citrus Fresh 48h antiperspirant. Speciellt formulerad med lera, en naturligt härledd ingrediens känd för sin förmåga att motverka fukt, för extra långvarigt skydd. Extremt brandfarlig aerosolTryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmningFörvaras oåtkomligt för barn.Skyddas från solljus.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte utsättas för temperaturer över 50 °CFår inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Deodorant Spray Citrus Fresh 150ml Palmolive

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar