Startsida ica.se

Deodorant Spray Citrus Fresh 150ml Palmolive

Varumärke

Palmolive

Produktinformation

Känn dig ren, fräsch och skyddad hela dagen med Palmolive Citrus Fresh 48h antiperspirant. Speciellt formulerad med lera, en naturligt härledd ingrediens känd för sin förmåga att motverka fukt, för extra långvarigt skydd. Extremt brandfarlig aerosolTryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.Rökning förbjuden.Skyddas från solljus.Förvaras oåtkomligt för barn.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

Deodorant Spray Citrus Fresh 150ml Palmolive