Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Deodorant Spray Pure Arctic 150ml Palmolive

Deodorant Spray Pure Arctic 150ml Palmolive

Varumärke

Palmolive

Produktinformation

Känn dig ren, fräsch och skyddad hela dagen med Palmolive Pure Arctic 48h antiperspirant. Med en osynlig formula med unik Odour Capture-teknologi för ett kraftfullt, 48 timmar långvarigt lukt- och svettskydd. Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosol.Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Skyddas från solljus.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte utsättas för temperaturer över 50 °CFår inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Deodorant Spray Pure Arctic 150ml Palmolive

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar