Startsida ica.se

1 Hour Fast Tan Mist 150ml St Moriz

Varumärke

St Moriz

Produktinformation

Få en sista minuten solbränna med St. Moriz 1 Hour Fast Tan Mist. Med en användarvänlig 360° spray är det enkelt att komma åt områden som annars är svåra att nå. Lätt att använda och torkar snabbt. Färgen utvecklas direkt vilket gör det enkelt att se om brännan är jämn och om man missat något område. • Vegansk Mist• Light-Medium-Dark tan• Lättåtkomlig 360° spray• Med guidefärg• Färgen utvecklas direkt och upp till 3 timmar Brandfarlig aerosol, Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmningSkyddas fån solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Spraya inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

1 Hour Fast Tan Mist 150ml St Moriz