Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Rengöringsmedel Badrum Active foam 600ml Cillit Bang

Varumärke

Cillit Bang

Produktinformation

- Effektiv rengöring av ditt badrum - Tar effektivt bort tvålrester - Lämnar ytorna skinande rena Få ett skinande rent badrum med Cillit Bang Active Foam för tvålrester & dusch. Det aktiva löddret tränger in så att tvålrester löses upp och smuts effektivt tas bort i ditt badrum. Resultatet är ett skinande rent badrum. Löddret är speciellt lämpligt för snabb och lätt rengöring av större ytor i ditt badrum. Lämplig för: Duschdörrar, duschkabiner, badkar och kakel, keramiska ytor, badrumsskåp samt armaturer i krom och rostfritt stål. Ska inte användas på: mässing, aluminium, koppar eller naturlig marmor. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosol.VARNING: Använd endast enligt anvisningar.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C. Förvaras oåtkomligt för barn.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Rengöringsmedel Badrum Active foam 600ml Cillit Bang