Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Rengöringsmedel Badrum Active foam 600ml Cillit Bang

Rengöringsmedel Badrum Active foam 600ml Cillit Bang

Varumärke

Cillit Bang

Produktinformation

- Effektiv rengöring av ditt badrum - Tar effektivt bort tvålrester - Lämnar ytorna skinande rena Få ett skinande rent badrum med Cillit Bang Active Foam för tvålrester & dusch. Det aktiva löddret tränger in så att tvålrester löses upp och smuts effektivt tas bort i ditt badrum. Resultatet är ett skinande rent badrum. Löddret är speciellt lämpligt för snabb och lätt rengöring av större ytor i ditt badrum. Lämplig för: Duschdörrar, duschkabiner, badkar och kakel, keramiska ytor, badrumsskåp samt armaturer i krom och rostfritt stål. Ska inte användas på: mässing, aluminium, koppar eller naturlig marmor. Extremt brandfarlig aerosol.Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning.Förvaras oåtkomligt för barn.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.VARNING: Använd endast enligt anvisningar.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. AnvändningBRUKSANVISNING:1. Skaka behållaren noga före och efter sprayning. Håll förpackningen upprätt, spraya ca 30-40 cm frånytan som ska rengöras. 2. Låt skummet verka i 5 minuter så att tvålrester löses upp (10 minuter för svårafläckar). 3. Skölj noggrant. Torka bort svåra fläckar med en fuktig trasa. 4. Rengör munstycket ochbehållaren efter användning och förvara torrt.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Rengöringsmedel Badrum Active foam 600ml Cillit Bang

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar