Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Toalettrengöring WC aktiv gel Citrus 750ml Miljömärkt Duck

Toalettrengöring WC aktiv gel Citrus 750ml Miljömärkt Duck

Varumärke

Duck

Produktinformation

Med sin unika hals kommer Duck under toalettkanten så du enkelt kan rengöra din toalett.Svannemärkt produkt tar bort kalk och ger en frisk doft. Duck Aktiv Gel Citrus gör rent och tar bort kalk både under och över vattenlinjen samt lämnar en frisk doft. Kan vara korrosivt för metallerIrriterar huden.H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Förvaras oåtkomligt för barnHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. AnvändningDen unikt formade halsen tillåter dig att nå bättre under toalettens kant, vilket lämnar hela toaletten ren genom att ta bort kalk, mineralrester och fläckar. Använd minst 3 gånger i veckan för en effektiv djup rengöring.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Toalettrengöring WC aktiv gel Citrus 750ml Miljömärkt Duck

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar