Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Toalettrengöring WC aktiv gel Citrus 750ml Miljömärkt Duck

Varumärke

Duck

Produktinformation

Med sin unika hals kommer Duck under toalettkanten så du enkelt kan rengöra din toalett.Svannemärkt produkt tar bort kalk och ger en frisk doft. Duck Aktiv Gel Citrus gör rent och tar bort kalk både under och över vattenlinjen samt lämnar en frisk doft. Kan vara korrosivt för metaller.Irriterar huden.Orsakar allvarlig ögonirritation.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontakt-linser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Förvaras oåtkomligt för barn.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkar-vård.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Toalettrengöring WC aktiv gel Citrus 750ml Miljömärkt Duck