Startsida ica.se

Hårspray Volumania 300ml Got2B Schwarzkopf

Produktinformation

Got2b Volumania hårspray är vår nya volymserie som höjer volymen från hårrötterna till topparna! Volumania hårspray garanterar 24 h volym utan att tynga ned håret. Hold 4 av 6 och med vegansk formula. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosolFår inte utsättas för temperaturer över 50 °C.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Skyddas från solljus.Förvaras oåtkomligt för barn.Rökning förbjuden.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

Hårspray Volumania 300ml Got2B Schwarzkopf