Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Luftuppfräschare
  5. Luftfräschare Spray Magnolia Cherry 300ml Air Wick

Luftfräschare Spray Magnolia Cherry 300ml Air Wick

Varumärke

Air Wick

Produktinformation

Air Wick Aerosol Magnolia & Cherry Blossom 300mlAir Wick 6 i 1 aerosol eliminerar lukt och fräschar upp. 100% naturligt drivmedel.-Eliminerar lukt och fräschar upp-100% naturligt drivmedel-Omedelbar effekt - verkar inom några sekunder-Varar i upp till 1 timme-Premium doft-Inspirerad av eteriska oljorAir Wick Aerosol håller länge och eliminerar starka lukter effektivt. Använd den när du har gäster eller till vardags för att eliminera dålig lukt och hålla det fräscht hemma. Låt sinnena njuta av en frisk, blommig doft av pion med en fruktig not av äpple och jordgubbe. Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosol.Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Skyddas från solljus.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte utsättas för temperaturer över 50 °CFår inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. AnvändningANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING: Håll flaskan upprätt och sikta bort från kroppen. Dra bestämt i utlösaren och spreja mot mitten av rummet. Om du håller flaskan upp och ner när du sprejar kan det hända att doften inte frigörs som den ska.

Luftfräschare Spray Magnolia Cherry 300ml Air Wick

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar