Startsida ica.se

Badrumsrengöringsspray Eko 500ml Cillit Bang

Varumärke

Cillit Bang

Produktinformation

Förvaras oåtkomligt för barn.Tvätta händerna grundligt efter användning.Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Badrumsrengöringsspray Eko 500ml Cillit Bang