Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Allrengöring & Såpa
  5. Rengöringstabl. Allrent Startpaket SINI

Rengöringstabl. Allrent Startpaket SINI

Varumärke

SINI

Produktinformation

Vårt rengöringsmedel Allrent/Universal passar de flesta ytorna där hemma. Håller effektivt ditt hem rent från damm och smutsfläckar.Det här miljövänliga setet innehåller:1 x återanvändbar, stilren sprayflaska2 x rengöringstabletter Allrent/Universal med en doft av grapefrukt. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Irriterar huden.Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Rengöringstabl. Allrent Startpaket SINI

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar