Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Toalettrengöring
  5. WC-rent Aqua 750ml ICA

WC-rent Aqua 750ml ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Prisvärt wc-rent som enkelt hjälper dig att hålla fräscht Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

WC-rent Aqua 750ml ICA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar