Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Luftuppfräschare
  5. Essential Mist Calming Rose, refill 20ml Air Wick

Essential Mist Calming Rose, refill 20ml Air Wick

Varumärke

Air Wick

Produktinformation

Refill till Air Wick Essential Mist Starterkit i doft av Calming Rose.Air Wick Essential mist automatisk doftspridare fyller rummet med mild, doftande mist blandad med naturliga eteriska oljor. Refill Calming Rose sprider lugnande doft av ros i ditt hem. Refillern räcker upp till 45* dagar -justerbar frekvens för doft.Refillerna är färdigblandade - inget vatten behöver tillsättas. Innehåller Protease. Kan orsaka en allergisk reaktion.Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismerFörvaras oåtkomligt för barn.VID FÖRTÄRING: Kontakta genast läkare.Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet medlokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.Förvaras inlåst.Framkalla INTE kräkning. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Används i väl ventilerat utrymme. AnvändningAnvändningsinstruktioner:Starta enheten med skjutreglaget (blått ljus blinkar) och ställ in intensiteten.Enheten körs i en 8-timmarscykel och släpper ut doft regelbundet, innan den går över till standby-läge till nästa dag.- Placera produkten på en plan yta.- Se till att produkten alltid hålls upprätt.STÄNG AV TIMERN INNAN DU SÄTTER IN NY PÅFYLLNING. Refillflaskan har ett barnsäkert lock. En öppnad refill får inte förvaras utanför enheten.Lämna den aldrig utan uppsikt. När refillflaskan är tom ska den kasseras på ett säkert sättutom räckhåll för barn. Använd endast enligt anvisningar. Använd i välventilerade utrymmen.FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN OCH HUSDJUR. SVÄLJ INTE PRODUKTEN. Använd endast med Air Wick refills.

Essential Mist Calming Rose, refill 20ml Air Wick

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar