Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Disk
  4. Handdiskmedel
  5. Handdisk original 500ml ICA

Handdisk original 500ml ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Prisvärt diskmedel som effektivt tar bort fett. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontakt-linser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkar-vård.

Handdisk original 500ml ICA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar