Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Bilschampo 1L Turtle

Bilschampo 1L Turtle

Varumärke

Turtle

Produktinformation

Ett bilschampo som är effektivt, drygt och skonsamt. Schampot innehåller vax som rengör och ger lacken en fin lyster. Tvättar inte bort befintligt bilvax från lacken.  Storlek: 1L Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Tvätta händerna grundligt efter användning.Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.Vid bestående ögonirritation:Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Undvik kontakt med ögonen..Sök läkarhjälp.

Bilschampo 1L Turtle

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar