Startsida ica.se

Bilschampo 500+500ml Turtle

Varumärke

Turtle

Produktinformation

Ett bilschampo som är effektivt, drygt och skonsamt.Schampot innehåller vax som rengör och ger lacken en fin lyster. Tvättar inte bort befintligt bilvax från lacken.Storlek: 500+500mlOrsakar allvarlig ögonirritation.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Sök läkarhjälp.Förvaras oåtkomligt för barn.Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Tvätta händerna grundligt efter användning.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Bilschampo 500+500ml Turtle