Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Avkalkning Espressomaskin 40g 2-p Melitta

Varumärke

Melitta

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritationHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Citronsyra. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Avkalkning Espressomaskin 40g 2-p Melitta