Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Avkalkning Espressomaskin 40g 2-p Melitta

Avkalkning Espressomaskin 40g 2-p Melitta

Varumärke

Melitta

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritationHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Citronsyra. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Avkalkning Espressomaskin 40g 2-p Melitta

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar