Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Tvättmaskinsrengöring 3-p ICA

Tvättmaskinsrengöring 3-p ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

ICA Tvättmaskinsrengöring används för en effektiv rengöring av tvättmaskinen. Tar bort fett, kalk och dålig lukt. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten tillhands om du måste söka läkarvårdVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Tvättmaskinsrengöring 3-p ICA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar