Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Vittvätt pulver
  6. Tvättmedel Vit 1kg Miljömärkt ICA Basic

Tvättmedel Vit 1kg Miljömärkt ICA Basic

Varumärke

ICA Basic

Produktinformation

Tvättmedel avsett för vita textilier, tvättas i 40, 60 och 90 grader. Räcker till 32 tvättar (med mjukt vatten). Bra miljöval. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Läs etiketten före användning.Ha Förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Tvättmedel Vit 1kg Miljömärkt ICA Basic

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar