Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Kulörtvätt pulver
  6. Tvättmedel Kulör 1kg Miljömärkt ICA Basic

Tvättmedel Kulör 1kg Miljömärkt ICA Basic

Varumärke

ICA Basic

Produktinformation

1 kg tvättmedel i pulverform för färgade textiler. Tvättas i 40, 60 och 90 grader. Bra miljöval. Orsakar allvarlig ögonirritation.Ha Förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Tvättmedel Kulör 1kg Miljömärkt ICA Basic

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar