Startsida ica.se

Tvättmedel Kulör 1kg Miljömärkt ICA Basic

Varumärke

ICA Basic

Produktinformation

1 kg tvättmedel i pulverform för färgade textiler. Tvättas i 40, 60 och 90 grader. Bra miljöval. Orsakar allvarlig ögonirritation.Ha Förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Tvättmedel Kulör 1kg Miljömärkt ICA Basic