Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Badrumsrengöring 500ml ICA Basic

Badrumsrengöring 500ml ICA Basic

Varumärke

ICA Basic

Produktinformation

ICA Basic Badrumsrengöringsspray är smidigt att använda – spraya och torka. Till ett lägre pris med bra kvalitet utan extra finesser. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Läs etiketten före användning.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Badrumsrengöring 500ml ICA Basic

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar