Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Badrumsrengöring 500ml ICA Basic

Varumärke

ICA Basic

Produktinformation

ICA Basic Badrumsrengöringsspray är smidigt att använda – spraya och torka. Till ett lägre pris med bra kvalitet utan extra finesser. Orsakar allvarlig ögonirritation.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvårdVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Läs etiketten före användning.Förvaras oåtkomligt för barn.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Badrumsrengöring 500ml ICA Basic