Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Long lasting flexible hold Hårspray 250ml Wella

Long lasting flexible hold Hårspray 250ml Wella

Varumärke

Wella

Produktinformation

Wella 2nd Day med sin nya teknologiska innovation ger mer stadga och volym och varar upp till 24 timmar, säkrar en konstant volyme boost. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosolFörvaras oåtkomligt för barn.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Skyddas från solljus.Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Övrig information

FörvaringFörvaras ej i direkt solljus

Long lasting flexible hold Hårspray 250ml Wella

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar