Startsida ica.se

Fläckborttagning Pulver White 470g Miljömärkt Vanish

Varumärke

Vanish

Produktinformation

- Effektiv fläckborttagning på första försöket- Vitare vitt efter en tvätt- Vanish Gold White är utvecklat för vita tyger Låt dina vita kläder förbli vita tvätt efter tvätt med Vanish Gold White fläckborttagning. Det är vår bästa produkt för vita tyger - och ger dig vitare vita kläder efter bara en tvätt. Prova Vanish Gold White fläckborttagning på dina vita kläder och se skillnaden. Vi rekommenderar att du förbehandlar eller blötlägger kläderna för bästa resultat. Irriterar huden.Innehåller [namnet på det sensibiliserande ämnet]. Kan orsaka en allergisk reaktion.Orsakar allvarlig ögonirritation.Tvätta händerna grundligt efter användning.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkareAnvänd ögonskydd.Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.Förvara förpackning i en torr och sval plats.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Fläckborttagning Pulver White 470g Miljömärkt Vanish