Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Fläckborttagning
  5. Fläckborttagning Pulver Color 470g Miljömärkt Vanish

Fläckborttagning Pulver Color 470g Miljömärkt Vanish

Varumärke

Vanish

Produktinformation

- Effektiv fläckborttagning på första försöket - Vanish Gold Pink har en extra kraftfull sammansättning - Passar för både kulör- och vittvätt Ta bort fläckar på dina kläder utan besvär med Vanish Gold Pink fläckborttagning. Vanish Gold Pink fläckborttagning har en extra kraftfull sammansättning som säkerställer effektiv och snabb fläckborttagning av svåra fläckar på första försöket, varje gång. Förbehandla eller blötlägg dina kläder för bästa resultat. Vanish Gold Pink fläckborttagning kan användas för både kulör- och vittvätt. Innehåller Subtilisin. Kan orsaka en allergisk reaktion.Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar huden.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid kontakt med ögonen, skölj med rikliga mängder vatten. Förvaras oåtkomligt för barn.Förvaras torrt och svalt.Tvätta händerna grundligt efter användning.Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderne.VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRLEN eller läkare. AnvändningBRUKSANVISNING:* Följ alltid tvättinstruktionerna på kläderna.* För att testa färgäkthet - prova först på ett dolt område. Skölj och låt torka.* Sätt på locket efter användning ochförvara svalt och torrt.* För bästa resultat kan det vara nödvändigt att upprepa delar av processen.¤ Använd inte på ylle, silke eller läder.¤ Använd inte på behandlade ytor (trä, metaller och dylikt). ¤ Blötlägg inte textilier impregnerade med flamsäkra produkter eller med metallspännen.¤ Utsätt inte förbehandlade eller blötlagda textiler för direkt solljus eller värme före tvätt eller innan textilierna är grundligt sköljda.¤ Efter att produkten är blandad till en kräm ska blandningen inte förvaras i en sluten behållare. Blandningen kommer att fortsätta att avge syre och behållaren kan bygga upp ett övertryck som orsakar läckage osv.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Fläckborttagning Pulver Color 470g Miljömärkt Vanish

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar