Startsida ica.se

Fläckborttagning Pulver Color 470g Miljömärkt Vanish

Varumärke

Vanish

Produktinformation

- Effektiv fläckborttagning på första försöket - Vanish Gold Pink har en extra kraftfull sammansättning - Passar för både kulör- och vittvätt Ta bort fläckar på dina kläder utan besvär med Vanish Gold Pink fläckborttagning. Vanish Gold Pink fläckborttagning har en extra kraftfull sammansättning som säkerställer effektiv och snabb fläckborttagning av svåra fläckar på första försöket, varje gång. Förbehandla eller blötlägg dina kläder för bästa resultat. Vanish Gold Pink fläckborttagning kan användas för både kulör- och vittvätt. Irriterar huden.Orsakar allvarliga ögonskador.Innehåller [namnet på det sensibiliserande ämnet]. Kan orsaka en allergisk reaktion.Skadligt vid förtäring.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.Förvara förpackning i en torr och sval plats.Använd ögonskydd.Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.Förvaras oåtkomligt för barn.Tvätta händerna grundligt efter användning.VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRLEN eller läkare.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Fläckborttagning Pulver Color 470g Miljömärkt Vanish