Startsida ica.se

Fläckborttagning Gel 700ml Vanish

Varumärke

Vanish

Produktinformation

Vanish 0% Fläckborttagning Gel 700ml¤Enastående fläckborttagning - utan kemikalierna* du vill slippa!¤0 % parfym, färger och optiska vitmedel¤Svanenmärkt¤Säkert att använda både på känsliga material som ull och silke och på kulör- och vittvättVanish 0% Gel frisätter aktivt syre som bidrar till att ta bort fläckar skonsamt. Det är vår bästa fläckborttagare för känsliga material som ull och silke. Från de svåra fläckarna som syns tydligt till de som kan vara dolda djupt inne i tyget - enastående resultat utan oönskade kemikalier*. Det är lättare än du tror att hålla kläderna fläckfria - tillsätt bara Vanish till tvättcykeln. Enastående fläckborttagning - och inget annat! * Med oönskade kemikalier avses färgämnen, optiska vitmedel och parfym. Orsakar allvarliga ögonskador.Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontaktagenast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.Förvaras oåtkomligt för barn.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Fläckborttagning Gel 700ml Vanish