Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Fläckborttagning
  5. Fläckborttagning Gel 700ml Vanish

Fläckborttagning Gel 700ml Vanish

Varumärke

Vanish

Produktinformation

Vanish 0% Fläckborttagning Gel 700ml¤Enastående fläckborttagning - utan kemikalierna* du vill slippa!¤0 % parfym, färger och optiska vitmedel¤Svanenmärkt¤Säkert att använda både på känsliga material som ull och silke och på kulör- och vittvättVanish 0% Gel frisätter aktivt syre som bidrar till att ta bort fläckar skonsamt. Det är vår bästa fläckborttagare för känsliga material som ull och silke. Från de svåra fläckarna som syns tydligt till de som kan vara dolda djupt inne i tyget - enastående resultat utan oönskade kemikalier*. Det är lättare än du tror att hålla kläderna fläckfria - tillsätt bara Vanish till tvättcykeln. Enastående fläckborttagning - och inget annat! * Med oönskade kemikalier avses färgämnen, optiska vitmedel och parfym. Orsakar allvarliga ögonskador.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten iflera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.P102 Förvaras oåtkomligt för barnP101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård,Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd

Fläckborttagning Gel 700ml Vanish

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar