Startsida ica.se

Fläckborttagning Pulver Color 940g Miljömärkt Vanish

Varumärke

Vanish

Produktinformation

- Effektiv fläckborttagning på första försöket - Vanish Gold Pink har en extra kraftfull sammansättning - Passar för både kulör- och vittvätt Ta bort fläckar på dina kläder utan besvär med Vanish Gold Pink fläckborttagning. Vanish Gold Pink fläckborttagning har en extra kraftfull sammansättning som säkerställer effektiv och snabb fläckborttagning av svåra fläckar på första försöket, varje gång. Förbehandla eller blötlägg dina kläder för bästa resultat. Vanish Gold Pink fläckborttagning kan användas för både kulör- och vittvätt. Irriterar hudenInnehåller Subtilisin. Kan ge upphov till allergisk reaktion.Skadligt vid förtäringOrsakar allvarliga ögonskador.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRLEN eller läkare.Förvaras oåtkomligt för barn.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRLEN eller läkare.Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.Tvätta händerna grundligt efter användning.Förvaras torrt och svalt.Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Fläckborttagning Pulver Color 940g Miljömärkt Vanish