Startsida ica.se

Kulörtvätt flytande 2l ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritationVid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Kulörtvätt flytande 2l ICA