Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Kulörtvätt flytande
  6. Kulörtvätt flytande 2l ICA

Kulörtvätt flytande 2l ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Svanenmärkt milt parfymerat tvättmedel som är effektivt från 30 grader, bevarar färgerna. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Kulörtvätt flytande 2l ICA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar