Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Allrengöring & Såpa
  5. Allrengöring Äpple 1l ICA

Allrengöring Äpple 1l ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Effektiv rengöring till alla ytor som tål vatten, t ex golv, badkar, kakel, spis och målade ytor med en fräsch doft av äpple. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.P264 - Tvätta ätta kontaminerade kroppsdelar grundligt efter användning.P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. AnvändningDOSERING 1 kapsyl (30ml) till 5 liter vatten. Eftersköljning behövs inte. Vid hård smuts kan ICA Allrengöring användas med högre koncentration eller helt outspädd. Då bör ytan eftersköljas med vatten. Följ skötselråden för ytan du rengör.

Allrengöring Äpple 1l ICA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar