Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Disk
  4. Handdiskmedel
  5. Handdiskmedel Skogsbris 650ml Miljömärkt ICA Skona

Handdiskmedel Skogsbris 650ml Miljömärkt ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

ICA Skona Handdiskmedel skogsbris är ett miljömärkt diskmedel för handdisk med god doft – drygt och effektivt. Låglöddrande som diskar rent även när skummet lagt sig. Finns i flaskor av Retur-pet om 400 ml och 650 ml. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning

Handdiskmedel Skogsbris 650ml Miljömärkt ICA Skona

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar