Startsida ica.se

Handdiskmedel Skogsbris 650ml Miljömärkt ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

ICA Skona Handdiskmedel skogsbris är ett miljömärkt diskmedel för handdisk med god doft – drygt och effektivt. Låglöddrande som diskar rent även när skummet lagt sig. Finns i flaskor av Retur-pet om 400 ml och 650 ml. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning

Handdiskmedel Skogsbris 650ml Miljömärkt ICA Skona