Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Allrengöring & Såpa
  5. Allrengöring Parfymfri 500ml Miljmärkt ICA

Allrengöring Parfymfri 500ml Miljmärkt ICA

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

Ekocertifierad, effektiv allrengöringsspray utan parfym. Orsakar allvarliga ögonskador.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Allrengöring Parfymfri 500ml Miljmärkt ICA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar