Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Allrengöring & Såpa
  5. Allrengöring Lemon 500ml Cif

Allrengöring Lemon 500ml Cif

Varumärke

Cif

Produktinformation

Irriterar huden.Orsakar allvarliga ögonskadorInnehåller Protease. Kan orsaka en allergisk reaktionFörvaras oåtkomligt för barn.Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Allrengöring Lemon 500ml Cif

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar