Startsida ica.se

Handdiskmedel 750ml ICA Basic

Varumärke

ICA Basic

Produktinformation

ICA Basic Handdiskmedel fungerar bra på hårt smutsad disk. Orsakar allvarlig ögonirritationFörvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Handdiskmedel 750ml ICA Basic