Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Myrr Extra 200g

Myrr Extra 200g

Varumärke

Myrr

Ursprungsland

Tyskland

Produktinformation

En unik granulerad produkt för bekämpning av myror utomhus, runt byggnader, på terrasser, trottoarer, verandor och ingångar till skjul och garage. Myrorna äter av sockerbetet och tar med sig ner i boet. Långtidsbekämpning av myrorna Produkten innehåller förutom aktiv substans också sockerbete Utrotar hela myrboet Innehåller Bitrex, ett bitterämne som gör produkten oattraktivt för husdjur Bekämpningsmedel klass 3 Registreringsnummer: 5382 Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning   - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. - Förvaras oåtkomligt för barn.  - Tvätta händer grundligt efter användning.  - Undvik utsläpp till miljön.  - Samla upp spill.  - Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsstation.   Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.Förvaras oåtkomligt för barn.Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet medlokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.Samla upp spill.Undvik utsläpp till miljön.Tvätta händer grundligt efter användning.

Övrig information

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning Länkar Säkerhetsdatablad

Myrr Extra 200g

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar