Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Myrr Extra 200g Protect Home

Varumärke

Protect Home

Produktinformation

En unik granulerad produkt för bekämpning av myror utomhus, runt byggnader, på terrasser, trottoarer, verandor och ingångar till skjul och garage. Myrorna äter av sockerbetet och tar med sig ner i boet.Långtidsbekämpning av myrornaProdukten innehåller förutom aktiv substans också sockerbeteUtrotar hela myrboetInnehåller Bitrex, ett bitterämne som gör produkten oattraktivt för husdjurBekämpningsmedel klass 3Registreringsnummer: 5382Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta huden grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet / behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare
Myrr Extra 200g Protect Home