Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Kulörtvättmedel Parfymfri Ekologisk 750ml ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

ICA Skona Naturlig* Kulörtvättmedel är perfekt för dig som vill tvätta miljösmart. Innehåller Subtilisin. Kan orsaka en allergisk reaktion.Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälpHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Kulörtvättmedel Parfymfri Ekologisk 750ml ICA Skona