Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Kulörtvätt pulver
  6. Kulörtvättmedel Parfymfri Ekologisk 750ml ICA Skona

Kulörtvättmedel Parfymfri Ekologisk 750ml ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

ICA Skona Naturlig* Kulörtvättmedel är perfekt för dig som vill tvätta miljösmart. Innehåller Methylchloroisothiazolinone:Methylisothiazolinone (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Förvaras oåtkomligt för barnHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Kulörtvättmedel Parfymfri Ekologisk 750ml ICA Skona

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar