Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Kulörtvätt flytande
  6. Tvättmedel Flytande Refill Morgonsol 800ml Miljömärkt ICA Skona

Tvättmedel Flytande Refill Morgonsol 800ml Miljömärkt ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

Återvinningsbar refillpåse flytande tvätt i ny storlek för den miljömedvetna kunden! Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Tvättmedel Flytande Refill Morgonsol 800ml Miljömärkt ICA Skona

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar