Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Tvättmedel Flytande Refill Morgonsol 800ml Miljömärkt ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

Återvinningsbar refillpåse flytande tvätt i ny storlek för den miljömedvetna kunden! Orsakar allvarlig ögonirritationHa förpackningen eller etiketten tillhands om du måste söka läkarvårdFörvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Fortsätt att skölja. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
Tvättmedel Flytande Refill Morgonsol 800ml Miljömärkt ICA Skona