Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Kulörtvätt flytande
  6. Tvättmedel Black flytande 880ml A+

Tvättmedel Black flytande 880ml A+

Varumärke

A+

Produktinformation

A+ Black & Dark flytande tvättmedel är med sin innovativa formula perfekt för fläckborttagning och tvätt i vardagen. A+ tvättar strålande rent varje gång och ger ett perfekt resultat även vid låga temperaturer. A+ Black & Dark är Svanenmärkt. Formulan har tagits fram för att bevara färgen och intensiteten i svarta och mörka kläder så bra som möjligt. Effektiv redan vid 30 grader. Dosera rätt i förhållande till nedsmutsning och vattenhårdhet. Överdosering bidrar inte till renare tvätt och är skadligt för miljön. Sänk temperaturen under normala tvättprogram för att skydda miljön. Flaskan är gjord av 99% återvunnen plast och är 100% återvinningsbar. Finns i storleken 880ml. Låg dosering räcker för upp till 22 tvättar. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Tvättmedel Black flytande 880ml A+

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar