Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Flytande tvättmedel med mild doft av morgonsol 750ml ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritationVid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Förvaras oåtkomligt för barn.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Flytande tvättmedel med mild doft av morgonsol 750ml ICA Skona