Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Kulörtvätt flytande
  6. Flytande tvättmedel med mild doft av morgonsol 750ml ICA Skona

Flytande tvättmedel med mild doft av morgonsol 750ml ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

Effektiv mot fläckar, bevarar färgerna, milt parfymerad Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Flytande tvättmedel med mild doft av morgonsol 750ml ICA Skona

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar