Startsida ica.se

Maskinrengöring 3-p Finish

Varumärke

Finish

Produktinformation

Nya Finish In-Wash diskmaskinrengöring med 100% mer aktiva ämnen för fettborttagning* kräver inget extra diskprogram. Rengöringstabletten tar effektivt bort fett och rester från svårtåtkomliga delar i diskmaskinen, som sprayarmar och filter, samtidigt som maskinen rengör din disk. Använd en rengöringstableyy en gång i månaden tillsammans med Finish diskmedlet. *VS. Finish All In One Innehåller Subtilisin. Kan orsaka en allergisk reaktion.Orsakar allvarliga ögonskador.Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.Ha förpackningen eller etiketten nära till hands om du måste söka läkarvård.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

Maskinrengöring 3-p Finish