Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Disk
  4. Maskindiskmedel
  5. Spolglans & maskinsalt
  6. Maskinrengöring 3-p Finish

Maskinrengöring 3-p Finish

Varumärke

Finish

Produktinformation

Nya Finish In-Wash diskmaskinrengöring med 100% mer aktiva ämnen för fettborttagning* kräver inget extra diskprogram. Rengöringstabletten tar effektivt bort fett och rester från svårtåtkomliga delar i diskmaskinen, som sprayarmar och filter, samtidigt som maskinen rengör din disk. Använd en rengöringstableyy en gång i månaden tillsammans med Finish diskmedlet. *VS. Finish All In One Orsakar allvarlig ögonirritation.Innehåller Methylchloroisothiazolinone. Kan orsaka en allergisk reaktion.Förvaras oåtkomligt för barn.Ha förpackningen eller etiketten tillhands om du måste söka läkarvård.Vid bestående ögonirritaion: Sök läkarhjälp. Innehåll: CitronsyraUndvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten. AnvändningPlacera tabletten med Finish In-Wash diskmaskinsrengöring i botten av diskmaskinen. Kör det vanliga diskprogrammet.Använd en gång i månaden för att hålla maskinen ren från fett och smuts. Ta inte ut tabletten ur plastomslaget, stick inte hål på eller klipp i plasten. Hantera endast med torra händer.

Maskinrengöring 3-p Finish

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar