Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Torrschampo Fresh it Up 100ml Got2B Schwarzkopf

Torrschampo Fresh it Up 100ml Got2B Schwarzkopf

Produktinformation

Fresh it Up är en ny torrschampo serie som består utav härliga dofter och produkter anpassade efter hårfärgstyp, lämnar inga synliga gråa rester i håret. Extremt brandfarlig aerosolTryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmningFörvaras oåtkomligt för barn.Skyddas från solljus.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte utsättas för temperaturer över 50 °CFår inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Torrschampo Fresh it Up 100ml Got2B Schwarzkopf

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar