Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Hårspray Happy Hour Got2B 300ml Schwarzkopf

Hårspray Happy Hour Got2B 300ml Schwarzkopf

Produktinformation

Got2b Happy Hour har extra stark hold för maximal hållbarhet och skyddar samtidigt håret från att torka ut. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosolFörvaras oåtkomligt för barn.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällorLäs etiketten före användning.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C. Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Hårspray Happy Hour Got2B 300ml Schwarzkopf

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar