Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Hårspray Happy Hour Got2B 300ml Schwarzkopf

Hårspray Happy Hour Got2B 300ml Schwarzkopf

Produktinformation

Got2b Happy Hour har extra stark hold för maximal hållbarhet och skyddar samtidigt håret från att torka ut. Extremt brandfarlig aerosol.TRYCKBEHÅLLARE: Kan sprängas vid uppvärmning.Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.Läs etiketten före användning.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Hårspray Happy Hour Got2B 300ml Schwarzkopf

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar