Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Rengöringsspray Universal 5in1 750ml Cif

Varumärke

Cif

Produktinformation

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontakt-linser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Förvaras oåtkomligt för barn.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Rengöringsspray Universal 5in1 750ml Cif