Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Allrengöring & Såpa
  5. Rengöringsspray Universal 5in1 750ml Cif

Rengöringsspray Universal 5in1 750ml Cif

Varumärke

Cif

Produktinformation

Skadliga långtidseffekter för vattenlevandeorganismer.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Rengöringsspray Universal 5in1 750ml Cif

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar