Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Fläckborttagning
  5. Rengöringsmedel Tvättmaskin 250ml Dr Beckmann

Rengöringsmedel Tvättmaskin 250ml Dr Beckmann

Varumärke

Dr Beckmann

Produktinformation

Dr.Beckmanns Tvättmaskinsrengöring rengör grundligt din tvättmaskin och tar bort dålig lukt. Den avlägsnar kalk, smuts, skräp och rester även på platser som är svåra att nå, som inne i maskinen. Detta tack vara sin särskilda sammansättning med aktivt kol, som frigör avlagringar och sedan samlar upp och avlägsnar dem effektivt. Vid regelbunden användning kommer trumma, ledningar, slangar, gummitätningar och värmare att hållas rena och väl underhållna. Detta skyddar inte bara maskinen, utan möjliggör också en energieffektiv tvätt och en lång livslängd på maskinen. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Tvätta händerna grundligt efter användning.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Rengöringsmedel Tvättmaskin 250ml Dr Beckmann

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar